Tưởng chừng mông tôi sắp nổ tung và tôi quyết định định thần lại để quay lại thì nghe thấy tiếng thở dài còn nghiêm trọng hơn của vợ tôi… Không thể nào… Chính con trai tôi đã đánh tôi từ phía sau! Làm thế nào để tôi thoát ra khỏi đây bây giờ? Một mặt, tôi cảm thấy xấu hổ vì anh ấy đã phát hiện ra tôi đang tận hưởng bản thân, nhưng mặt khác, tôi nghĩ sẽ thuận tiện hơn nếu dừng tình hình lại… Nhưng, tham gia các lớp học về tình dục trong khi họ đang cho bạn vào mông? Tôi vẫn mê man mà không biết phải làm gì, như thể muốn ngủ tiếp để lờ đi tình hình,