Anh gia sư biến thái và em nữ sinh ngực bự

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện mỗi ngày sau đó. Thỉnh thoảng tôi gọi điện, thỉnh thoảng tôi nhắn tin. Tôi biết rằng âm hộ của cô ấy cũng đang bốc cháy, nhưng cô ấy không thể nói chuyện với chính mình và tôi cũng vậy. Bây giờ mỗi khi có điều gì muốn nói, tôi lại tán tỉnh chị dâu, khen ngợi anh ấy. Cô ấy cũng từng tán tỉnh tôi. Bởi vì chồng của chị dâu hầu hết thời gian đều phải trực. Vì vậy, thời gian của chị dâu cũng nói chuyện với tôi. Tương tự như vậy, dần dần sự thân mật của chúng tôi bắt đầu tăng lên. Tình hình bây giờ đã trở nên đến mức hai chúng tôi không thể sống mà không nói chuyện.