Nếu bạn cứ liếm tôi, tôi sẽ xuất tinh như thế này… Đó là điều quan trọng, phải không Nó? Nnnno ha-aa-cho đến khi bạn đưa nó vào… Bây giờ… bây giờ… đó là những gì tôi sẽ làm… bạn không muốn xuất tinh như một thằng ngu sao? Đừng làm tôi đau khổ nữa… Anh ấy cười với tôi một lần nữa và nhắm mắt lại, anh ấy đưa cái kén của tôi vào miệng, khiến tôi nhìn thấy những vì sao. Tôi lấy nó ra từ từ và anh ấy nuốt nó một lần nữa để để nó thoải mái trong miệng thêm một lúc nữa, và với chiếc lưỡi của mình, anh ấy bắt đầu nhảy múa, ngay cả khi còn non nớt, trên đầu cặc của tôi, mơn trớn tôi,