Bắn tinh vào mặt gái xinh

Bây giờ mụn cóc đã bắt đầu nói chuyện cởi mở với tôi. Chúng tôi cũng đã cùng nhau selfie trong công viên. Trong chính công viên, một con mụn cóc cũng lấy vòi nước của mụn cóc ra và quay video cảnh nó ngậm trong miệng. Tôi đã lấy chữ viết tay của mình để làm bằng chứng về chữ viết tay của tôi được viết trên con dấu cùng với giấy chứng nhận trưởng thành của tôi được viết trên con dấu. Đừng nói với ai trong một hoặc hai năm. Sau khi trở về nhà vào buổi tối, tôi nói với họ rằng tôi không được nhận vào bất kỳ trường đại học nào ở đây. Do đó, bạn phải nhập từ Bhopal để điền vào biểu mẫu riêng tư.