Bắt gặp gái Tây ở ngoài đường rồi rủ về nhà làm tình

Nó không có ý nghĩa gì cả. Khi tôi mở thư mục đó, có một thư mục khác bên trong. Tôi cũng đã mở mắt để mở hay vẫn mở. Có rất nhiều cảnh sex trong đó. Quá hoảng sợ, tôi bắt đầu kiểm tra tới lui để xem liệu Anchar có ở đó không. Nhưng cô ấy vẫn ở trong bếp. Khi tôi đóng thư mục đó ngay lập tức. Sau đó, có một tiếng động nhỏ, vì vậy tôi lo lắng và bắt đầu đi đi lại lại để xem liệu Anchar có đến không. Nhưng cô ấy vẫn ở trong bếp. Tôi dừng tất cả lại ngay lập tức. Sau đó Aanchal ji đến. Anh cầm ly nước trái cây trên tay. Anh đưa cho tôi ly nước trái cây và nói – uống nước trái cây trước rồi hãy làm việc.