Batman xếp hình cùng kẻ thù là em gái tóc vàng xinh tươi

Batman xếp hình cùng kẻ thù là em gái tóc vàng xinh tươi, trước đây, nhưng hôm nay tôi nhìn thấy con gà của anh tôi, và tôi cảm thấy thay đổi trong suy nghĩ của mình. Sau đó tôi nghĩ về con gà của anh trai tôi ngủ thiếp đi. Hôm sau, tôi và anh trai đi chơi phố Holy, và bạn tôi cũng đi cùng. Anh ấy đã chơi với họ trên Holi. Anh ta rút thăm để lấy cớ và giơ tay. Nó vẽ vào giữa ống chân mấy lần, lâu lâu chơi thánh thót về. Bây giờ tôi đang đi vào phòng tắm để tắm. Tôi vào phòng tắm và bắt đầu đi tắm. Tôi sẽ cởi quần áo của tôi sau.