con cặc của tôi và con cu của tôi cũng đi vào trong cô ấy, cô ấy rút ra phía trước và tôi theo sau cô ấy để không ra khỏi cô ấy, tôi va vào giường và sau đó tôi nắm lấy mông cô ấy, đẩy chúng lên và sang hai bên và mở chúng ra một chút hơn nữa trong khi đẩy thành viên của tôi vào sâu hơn trong cô ấy, kéo nó ra một chút vì nó làm tôi đau, đừng rút hết ra, chỉ một chút rồi lại đẩy vào. sau đó đẩy một lần nữa và lần này tôi cảm thấy mông của anh ấy trong bụng tôi, Cô ấy cầm tinh hoàn của tôi bằng bàn tay ở giữa hai chân và vuốt ve chúng trong khi tay kia vòng qua bên cạnh và nắm lấy mông tôi kéo tôi về phía cô ấy,