Trong khi cô ấy tiếp tục xoa mắt cá chân, cô ấy kể cho tôi nghe tất cả những gì bạn bè của cô ấy nói với cô ấy, kể cả những người đã quan hệ tình dục. Tôi hỏi anh ấy liệu anh ấy đã biết mọi thứ về chủ đề này chưa, nói với tôi là có. Khi tôi xoa chân cho anh ấy xong, tôi đứng dậy và nói với anh ấy – Tôi đi đây. Khi anh ấy ngăn tôi lại và nói với tôi rằng anh ấy muốn được hôn và nụ hôn đầu tiên là của tôi, vì anh ấy muốn làm điều đó với người mà anh ấy rất tin tưởng. Tôi hỏi cô ấy có chắc không – cô ấy nói với tôi nếu tôi đến gần cô ấy, người vẫn đang nằm trên giường, cô ấy nằm hẳn xuống và quàng tay qua cổ tôi, trong khi đó,