một người vợ có thời gian rảnh rỗi và giận dữ giữa hai chân, người đầu tiên với một sự kiện bất ngờ khiến cô ấy không thể tiếp tục kế hoạch của mình, người thứ hai với sự tự tin rằng chồng cô ấy sẽ vắng mặt, một người bạn của cô ấy chỉ với ba thuộc tính, đúng giờ, sôi nổi và thận trọng, cô ấy dang rộng hai chân, người bạn thâm nhập cô ấy và chồng đến bất ngờ. Không chần chừ gì thêm, chiều hôm đó tôi về đến nhà và thấy yên tĩnh lạ thường, về nguyên tắc, tôi thấy lạ là mẹ chồng tôi, Doña Anna, không ngồi trong phòng với một cuốn sách trong đó. nắm tay cô.