Bố chồng giúp đỡ nàng dâu đang nứng lồn

Bố chồng giúp đỡ nàng dâu đang nứng lồn, tên cô ấy là Aisha. Anh ta trông trạc tuổi tôi. Trong khi đó, cô nàng nóng bỏng đã đứng dậy và mang đồ uống cho tôi trên hai chiếc chốt. Tôi đã ở Suroor và nghĩ rằng đó là một bước nữa. Tôi ngồi xuống với anh ta và bắt đầu uống rượu. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong khi uống rượu. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ khi chúng tôi đang nói chuyện. Sau đó, điện thoại của tôi bắt đầu đổ chuông từ số của bạn tôi. Tôi biết họ đã liên lạc khi tôi nhấc máy. Khi tôi đứng dậy và bắt đầu bước đi.