Ngày đó biết mình thích người cùng giới, Chắc chắn là một cách biết tuyệt vời và khó quên, tôi sẽ không bao giờ quên dì Imelda của mình. Điều này đã xảy ra với tôi ba tuần trước khi đi du lịch đến Thành phố Mexico cho kỳ nghỉ của tôi. Cả gia đình tôi đều ở Mexico; Một từ bố tôi và từ mẹ tôi. Bất cứ khi nào tôi đi, tôi thích ở nhà của gia đình mẹ tôi hơn, có nhiều không khí hơn, nhiều khả năng bùng nổ hơn, v.v. Nhưng bạn có thể làm gì, bạn cũng phải đến thăm gia đình kia. Tôi đến nhà ông bà nội của tôi và một số chú và anh em họ đã ở đó. Tôi bắt đầu chào hỏi mọi người và nhìn thấy một người em họ mà tôi đã không gặp trong nhiều năm.