Trong vài tháng, tôi đã có được hai người tình, họ cùng với mẹ tôi thỏa mãn nhu cầu tình dục của tôi. Và cả ba đều là gia đình. Tình trạng này không mất nhiều thời gian để thay đổi và tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ không tin những gì đã xảy ra. Tất nhiên là chúng tôi sẽ phải đợi vì tối hôm đó, khi cả nhà tôi bắt đầu ra về, mẹ tôi lại gần, dắt tôi vào một góc nhà, lợi dụng lúc tôi đang bối rối, và sau khi hôn tôi say đắm, mẹ báo tin vui cho tôi. : ” Bạn nghĩ sao nếu bạn và tôi ở lại đây một mình tối nay? Tôi đã nói chuyện với bố và Montse và họ sẽ quay trở lại Madrid.