Điều đó chỉ có một mục đích, và nó sẽ sớm đến, cực khoái đồng thời và dễ chịu, tuy nhiên họ không phá vỡ vòng ôm đó, họ giữ nguyên như vậy trong vài giây. Tôi cũng không biết làm sao, thú thật là tôi đã rất thích cảnh tượng đó rồi, nhưng mà con cặc của tôi cứng hết cả lên, tôi không biết có nên móc ra mà địt trước mặt chúng nó không, chúng nó không biết nữa. Thậm chí không lột đồ tôi, hay ném mình lên giường và xiên người gần hơn, bằng cách này hay cách khác tôi phải làm điều gì đó và sớm thôi. Tôi loại bỏ hai lựa chọn vì tôi không thích hành động theo cách đó, tôi cho rằng mình có rất nhiều kỷ luật và tôi phải thể hiện