Chà… tôi đoán có những điều bạn vẫn chưa biết. Như thế nào? Tôi biết trẻ sơ sinh đến từ đâu nếu đó là ý của bạn, hahahaha. Nghe này… Tốt hơn là tôi nên nói với bạn vài điều giới thiệu về điều này… Chà, điều đó ổn với tôi. Để xem… chúng ta hãy bắt đầu với điều cơ bản nhất- Tôi nuốt nước bọt, điều này sẽ không dễ dàng đâu- Bạn có biết thủ dâm là gì không? Ơ… là khi anh lên đỉnh bằng tay đúng không?- Lúc này mặt cô đỏ như trái cà chua. Vâng … vâng, đó là một định nghĩa hơi khoa học nhưng vâng. Bạn có biết đàn ông thủ dâm như thế nào không? … uh … à, khi nó cương lên thì nó ra tay như thế này phải không?