Cách làm quen với các bạn mới của em nữ sinh chuyển trường

Tôi hiểu ý anh ta và bước qua người anh ta và cởi quần của tôi. Ngay sau khi tôi cởi quần của mình, anh ta đã cho con cặc của tôi vào miệng và bắt đầu bú như điên. bây giơ tôi Tôi nhận ra cô ấy khát một con cặc như thế nào. Bây giờ tôi cũng đã cởi bỏ xà cạp của cô ấy. Cô ấy khỏa thân trước mặt tôi. Tôi nhanh chóng đến gần anh ta và đặt con cặc của tôi vào lỗ âm hộ của anh ta và bắt đầu vuốt ve các hạt của âm hộ của anh ta với con cặc của tôi. Bây giờ cô bắt đầu đau khổ như cá không gặp nước. Cô ấy bồn chồn đến mức tự mình cầm lấy con cặc của tôi và đút vào âm hộ của cô ấy.