Trung nói – Anh rể, nhổ một ít vào đi. Tôi nói – vâng, em yêu, uống đi. Tôi nhổ rất nhiều vào âm hộ của cô ấy và nhét toàn bộ con cặc của tôi vào một lần, ngay xuống gốc âm hộ của cô ấy. Cô ấy hét lên trong đau đớn, nhưng tôi thích thú với điều đó. Tôi đang chơi với âm hộ của cô ấy với tất cả khả năng của tôi. Cô ấy rên rỉ và nói – Ajiju đụ từ từ… anh giết em đi! Tôi nói – vâng em yêu… Hôm nay tôi sẽ giết con mèo Nigodi của bạn. Nói rồi tôi tăng tốc độ xóc. Bây giờ Trung bị chịch sau khi xả hơi. Âm hộ của cô ấy mở nên giọng nói của Fach Fach phát ra từ âm hộ của cô ấy.