CAWD-216 Công ty chào đón nhân viên mới Yumeru Kotoishi

CAWD-216 Công ty chào đón nhân viên mới Yumeru Kotoishi, nào ngoại trừ bốn người chúng tôi. Tôi thay quần áo và nằm xuống sân thượng. Tôi cũng ngồi lại với anh ấy và nói chuyện. Tôi không mong đợi để làm tình với bất kỳ ai trong ba người. lúc đó tôi không có ý gì cả. Cháu gái tôi nằm nghiêng một bên. Vân ở bên cạnh anh ấy và tôi ở bên cạnh Vân. Vân đang nằm cạnh tôi. tất cả chúng tôi đã nói chuyện. Mọi người từ từ bắt đầu đi vào giấc ngủ. Tôi cũng bắt đầu ngủ. Nhưng ngay khi tôi đi ngủ, Rajni đã nắm lấy mũi tôi. Tôi khó thở và không ngủ được.