bài toán Tổ chức nặng kiểu gì cũng tìm ra cách chứ bài này khó. Đó là lý do tại sao Sigmund Freud đã sớm viết về việc có bao nhiêu đàn ông chết trong đàn bà. Tôi gọi cho thư ký của mình tại văn phòng rằng tôi đang xin nghỉ phép khẩn cấp để đến Sarawak và yêu cầu anh ấy gặp hoàng hậu đầu tiên của tôi để nói với tôi điều tương tự (bất cứ nơi nào cô ấy đang ở giữa kỳ kinh nguyệt). Sau khi Toàn và những người khác quay lại, tôi nói với họ rằng tôi sẽ đến nhà ga bên ngoài nhưng không nói cho họ biết ở đâu. Tôi gặp Hồng và nói rằng tôi sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của cô ấy cũng như cô ấy đã làm theo yêu cầu của tôi. Anh ấy nói lại,