tôi quyết định thay đổi lỗ; và trong một thao tác điêu luyện, do đã được rèn luyện nhiều năm, tôi bất ngờ chọc thủng cái lỗ hẹp phía sau của nó. Tôi thậm chí còn chưa đi được nửa đường vào câu chuyện phiếm thì cơn cực khoái dữ dội từ Ingrid gần như đánh gục tôi. Đó là cái đầu tiên trong số nửa tá dài anh ấy có trước khi tôi đến cái thứ hai; và anh ấy sẽ xác minh, theo cách này, rằng cô ấy là một trong những người phụ nữ được hưởng nhiều từ phía sau hơn là từ phía trước, như sau này tôi đã xác nhận, hơi đỏ, trong khi chúng tôi bổ sung sức lực, giữa những cái vuốt ve, chuẩn bị gặp em gái tôi, người cũng không nhàn rỗi.