Đỏ như quả cà chua, tôi chỉ vào một quả gần như không nhìn và Pedro nói cho anh ấy biết số lượng quả dày nhất tiếp theo cho đến cỡ mà tôi không thể nhìn vào. Tôi đang nghĩ đến việc cởi áo khoác và trùm lên đầu như các bị cáo thường làm trong một phiên tòa trước máy quay phim hoặc truyền hình. Những người tò mò xung quanh ngày càng nhiều hơn và các gian hàng khác của cửa hàng tình dục trống rỗng. Pablo trở lại với một giỏ khác đầy các hộp đựng và cuối cùng chúng tôi đến quầy thu ngân để thanh toán. Rồi gã quản lý với vẻ mặt đồng lõa xảo quyệt đề nghị với chúng tôi: Xin lỗi vì đã xen vào.