Tôi đã bị từ chối bởi một thứ gì đó – nó giống như một cuốn sách vậy!! Nếu những cuốn sách rơi! Sau đó, anh ấy dừng lại hai hoặc hai và ngồi thẳng dậy.. nhìn tôi!! Tôi nhanh chóng ngồi xuống một lần nữa!! Không có gì ngạc nhiên khi tôi cúi đầu!! Nhưng anh ấy đã nhìn thấy tôi!! Adusss!! Giết tôi đi!! Thân cây của tôi rất mềm!! Tôi hoang mang và sợ hãi!! “Đó là ai? “Tôi nghe thấy giọng nói của giáo viên Syam…. “Có người tới?” hỏi cô giáo Lin..cô ấy đang khỏa thân và đang tiến về phía tôi đang chọc! THÍCH? Mới nghe câu hỏi của thầy Syam thôi đã rùng mình rồi!! Kết nối cứng của tôi đột nhiên trở nên mềm mại!! Adusss…hãy để tôi chết… Và “Này!