những năm tháng tôi độc thân và chạy quanh tất cả những cô gái lướt qua con đường của mình. Mối quan hệ với Marisol mỗi lúc một trở nên mạnh mẽ hơn và có thể nói rằng tôi đã giành được tất cả lòng tin của cô ấy. Luôn có những chủ đề khó nói hơn đối với một người và tôi nhận thấy rằng Marisol sẽ đỏ mặt khi cô ấy đề cập đến chuyến đi chơi với một chàng trai. Những điều bình thường. Trong khi đó, như tôi đang nói với họ, sự tự tin của chúng tôi đến mức tôi cho phép mình nói với anh ấy rằng anh ấy có thể hỏi ý kiến ​​tôi về bất kỳ chủ đề nào, kể cả những điều cấm kỵ: tình dục và ma túy.