Chồng mời sếp về nhà dùng bữa và cái kết

Tôi mở to mắt và bắt đầu nhìn vào con cặc của anh ấy. Anh ấy hiểu tình trạng của tôi và nói – nếu vòi nước của tôi lớn, bạn đã nói làm bất cứ điều gì tôi nói! tất nhiên rồi. Atul- Vì vậy, hãy sẵn sàng ngay bây giờ. Cho tôi? Atul – để giết con lừa digi của bạn. Tôi nói – Tôi không đồng tính. Anh ấy nói – đừng bận tâm, trái tim anh đã đến với em. Bạn đã hứa và bây giờ bạn giao hàng. Tôi nói – nhưng bạn nói giết con lừa khi nào? Anh ấy nói – nhưng vâng tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Bây giờ tôi muốn lấy ass desi của bạn, bạn phải cho nó. Anh ta nói – anh ta là một tên khốn lớn.