bởi vì tôi đã mất một thời gian dài để loại bỏ những ý tưởng đạo đức và tôn giáo mà cô ấy có trong đầu, tuy nhiên, cuối cùng thì điều đó đã xảy ra. xứng đáng, bởi vì ngày nay, mặc dù cô ấy đã kết hôn được 2 năm và có một cậu con trai 1 tuổi (có thể là của tôi), chúng tôi vẫn tiếp tục làm tình với nhau bất cứ khi nào có thể. Tất cả đã xảy ra 7 năm trước Gần một năm đã trôi qua kể từ những gì tôi kể cho bạn trong câu chuyện đầu tiên, như bạn biết tôi đã ngủ với cô ấy, nhưng chúng tôi đã đồng ý rằng điều đó sẽ không xảy ra nữa. Tôi đã cố gắng hết sức có thể để vuốt ve cô ấy như trước đây,