Cơ thể nhạy cảm của em ấy thật sự rất tuyệt vời

vì vậy rất khó để trở thành bạn gái. Cô ấy có thể làm điều đó ngay cả sau khi kết hôn. Bạn cũng rất đẹp trai. Tôi hy vọng bạn cũng kiếm được nhiều. Nếu không cưới được gái ngoan thì chỉ có thể nói đó là trò may rủi. Tôi nói – nhưng bây giờ không ai chú ý đến tôi. Cô ấy nói – nó không phải. Bạn có thể dễ dàng có được một cô gái. Hãy thử nó trong chính văn phòng. Tôi nói – không có cô gái nào ở nơi tôi làm việc. Họ đều là con trai. Cô ấy nói – nó không quan trọng, nhưng sẽ không có gì xảy ra vì loại thất vọng này. Cô ấy tiếp tục giải thích cho tôi.