Con gái đến tuổi nứng lồn gạ địt luôn bố ruột

Chà, đây là vấn đề. Tôi nên đưa anh ta đi đâu và đụ anh ta … Nhà anh ta ban ngày vắng tanh, nhưng đường phố lại có nhiều người đàn ông đi lại. Đã nhiều ngày tôi không sợ đến nhà chị dâu … nhưng bây giờ tôi sợ vào nhà chị ấy. Tôi hỏi bạn có đến nhà tôi đi bộ vào lúc bốn giờ sáng không. Chồng bạn cũng thức dậy lúc 7 giờ. Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ lo việc của bạn. Anh ấy đã đúng lời khuyên của tôi. Chị dâu nói với chồng – Em phải đi du lịch ngay, chồng cấm chị đi một mình. Thế là chị dâu bằng cách nào đó đã thuyết phục được chồng đi với con dâu.