Đám bạn đểu hiếp dâm mẹ của bạn

Bằng cách nào đó, tôi đã có được hai tháng. Bây giờ tôi vội bảo Sonu đưa tôi ra khỏi đây. Tháng 5 đến, ngày 12 anh đưa tôi từ đó. Trước khi đi, tôi đã hứa với ông Pandey rằng ngay ngày hôm sau khi tôi đến tìm chồng tôi, tôi sẽ mời anh ấy đến nhà tôi. Nhưng sau khi tôi đưa cô ấy đi, tâm trạng của Sonu, chồng tôi đã thay đổi. Anh ấy không muốn hôn đầu tôi một mình. Tôi quên nói với bạn rằng ngài không biết về threesomes. Anh ấy muốn đụ tôi một mình. Tôi cũng muốn địt một mình nó một lần. Nhưng Sonu vẫn chưa sẵn sàng và tôi rất muốn hôn lên đầu anh ấy.