Đánh dấu sự trở lại bằng màn làm tình cực sung

Cô ấy làm tất cả các công việc nhà. Sau đó chúng tôi đi mua sắm. Tony đã cho tôi rất nhiều quần áo. Sau đó, tôi về nhà. Sau khi rời đi, Tony yêu cầu Kako rời đi. Đêm đó tôi đã ngủ trong vòng tay của Tony. Tôi hỏi – chuyện này xảy ra giữa bạn và mẹ bạn như thế nào? Lúc đó, mẹ của bạn (Bhimla) cũng ở đó. Cô ấy bắt đầu hỏi Krishna tại sao Poonam lại liên kết Rakhi với Vijay. Krishna kể cho Vimla nghe mọi chuyện. Nghe câu chuyện này cũng sáng âm hộ của mẹ bạn. Sau đó, trước mặt cô ấy, tôi bắt đầu hôn Poonam và cô ấy bắt đầu ấn núm vú của mình. Cô ấy nói.