Đến nhà bạn thân chơi rồi đụ luôn mẹ của bạn

Mọi người đã đi đến nhà riêng của họ. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua. Tôi cũng bắt đầu đến nhà anh ấy để làm việc. Thấy vậy, anh ta tức giận với người phụ nữ. Nhưng anh ấy không biết điều này. Có lẽ tôi thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi đã yêu anh ấy! Tôi không biết họ bắt đầu thân thiết với nhau hơn từ khi nào. Nói chuyện điện thoại và cho nhau thời gian! Cuối cùng một ngày tôi đã có đủ can đảm để nói với anh ấy nỗi lòng của mình và anh ấy đã đồng ý. Nói chuyện với anh ấy đã trở thành một điều cần thiết trong cuộc sống của tôi.