Địt vào lồn em nhân viên cấp dưới ngọt nước, Rất khó để nắm lấy nó. Tôi đã chấp nhận lời thách thức của anh ấy. Một ngày nọ, tôi gọi đến số của Zareen khi rảnh rỗi. Anh ấy đã đưa ra một số sai và dập máy với tôi. Tôi gọi lại và họ lại làm y như vậy. Trong vài ngày, chúng tôi tiếp tục như vậy. Trong khi tôi đang làm điều đó, một ngày nọ, tôi đã đánh nhau lớn với anh ta. Kể từ hôm đó, anh ấy không còn trả lời các cuộc gọi của tôi nữa. Nhân tiện, tôi cũng là một thằng khốn nạn. Nhưng khi cô ấy ăn rất nhiều, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra.