bởi vì nếu không có ai khác yêu nhau trên thế giới, thế giới có thể sống chỉ bằng tình yêu mà bạn và tôi đã đạt được và sẽ tiếp tục đạt được. Anh cũng tưởng tượng tay anh là nách em, khô nóng, từ đó con cu của anh nhô ra như bầu ngực thứ ba… Anh tưởng tượng em như một bức tranh của Picasso, nơi những bộ phận kín của phụ nữ được phân tán ra mọi hướng, như thể muốn để tiếp cận thế giới đàn ông từ nhà tù vải của nó, nơi phụ nữ có ba và bốn bộ ngực, hai và ba âm đạo và hàng trăm bàn tay để vuốt ve bất cứ ai muốn… và xứng đáng với điều đó. Tôi thấy con cu của tôi ra vào nách bạn như thế nào và nó ngày càng ướt đẫm,