Đôi bạn thân thích cảm giác tới trường học để làm tình

Khi chúng tôi vui vẻ mút môi nhau và ấn núm vú vào nhau, tôi bắt đầu bú lỗ của Nga. Bây giờ cả ba đã vào nhau. Sau một thời gian, tôi đã đánh bại Raveena. Tôi bắt đầu liếm âm hộ của Laveena và Nga đặt thanh desi của cô ấy vào miệng của Laveena. Sau khi liếm mép của cô ấy một lúc, tôi đặt con cặc của mình vào âm hộ của Lavina và bắt đầu đụ cô ấy. Sau đó, nước của tôi chảy ra từ âm hộ của Laveena và Nga để lại nước boa của cô ấy trong miệng của Laveena. Sau khi nghỉ ngơi trong 10 phút, Raveena lại bắt đầu bú cặc của tôi và tôi bắt đầu bú vú của Nga. Con cặc 9 inch của tôi lại cương lên và tôi quyết tâm đụ vào mông Nga.