Đồng nghiệp của tôi là một con đĩ

Bây giờ tôi bắt đầu xoa bóp chân và đùi của cô ấy, cô ấy đã rất nóng. Bây giờ tôi bắt đầu xoa bóp bụng anh ấy… và nó đã đến tay Cô ấy nói – chưa có tay… xoa bóp bụng tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu xoa bóp bụng cho cô ấy một lần nữa… và cô ấy nói – Tôi đã xoa bóp toàn bộ lưng… tại sao bạn lại làm cho bụng của mình không hoàn hảo? Tôi định nói áo ngực đã mở và chỉ tôi mới có thể xoa bóp toàn bộ phía trước..nhưng tôi chưa kịp nói thì anh ấy đã cởi áo ngực ra và mẹ anh ấy trước mặt tôi bắt đầu chugging một cách công khai. Ngay khi tôi thoa dầu lên núm vú của cô ấy.