Tôi tiếp tục liếm âm hộ và môi âm hộ của cô ấy trong khi cô ấy hồi phục sau cơn cực khoái. Gua, cảm giác thật tuyệt —- anh ấy nói với tôi khi cố gắng ngồi xuống và dựa vào đầu giường. Một khoảnh khắc quý giá —- là điều duy nhất tôi nói trong khi nắm lấy mắt cá chân cô ấy và kéo cô ấy rời khỏi lưng một lần nữa trong khi tôi vẫn ở giữa hai chân cô ấy, đôi chân đó đã đưa tôi đến tận cùng thiên đường. Tôi dùng tay mở môi âm hộ của cô ấy và bắt đầu lại bằng cách liếm từ dưới lên trên, bây giờ vâng, ấn cho đến khi tôi tìm thấy âm vật của cô ấy, nó bị viêm và có thể dễ dàng phát hiện ra,