Em học sinh đáng thương bị những thằng bạn đểu hãm hiếp

Để tôi đi bạn đưa xe cho họ Shruti cũng bắt đầu nói – vâng, không sao đâu. Tôi đi ra ngoài, tôi sẽ mang theo xe máy. Tôi có ô tô riêng và tôi cũng nói với Shruti. Đưa xe sau cho đến khi tôi đi trước. Tôi bắt đầu bằng xe đạp. Sau khi đi được nửa đường, tôi nhớ rằng chìa khóa nhà đã được để lại cho Shruti. Tôi quay lại. Khi tôi đến… cổng phòng trưng bày đã đóng. Tôi xoay sở để vào qua cổng nhỏ. Nhưng bên trong tối đen như mực và tất cả đèn đều tắt. Vì vậy, tôi nghĩ vợ tôi có thể đã lấy xe và đi ra ngoài. Nhưng ngay khi tôi định quay lại, tôi nghe thấy giọng nói của Shruti từ bên trong…