Nhưng anh ta có làm cô mất tinh thần hay không?- -Tôi không biết- -Là bạn không biết, bạn không cảm thấy gì sao?- -Vâng, tôi cảm thấy có gì đó trượt vào trong tôi và ngay khi nó đi vào bất chấp say rượu Tôi nhận ra rằng anh ta đang cố đụ tôi, tôi cởi nó ra, ra khỏi xe và đi bộ.- -Nhưng, bạn có phá thai hay không?- -Tôi không nói với bạn là tôi không biết- -Bạn có thấy đau không?- -Không- -Và anh ấy đẩy nó bao xa?- -Tôi không biết, tôi không biết, thêm một chút nữa- -Nhưng bao nhiêu, thêm nửa chút nữa thôi. hãy nhớ- -Tôi đã nói với bạn là tôi không biết- –