người đầu tiên chạm vào tôi sau tay tôi, tôi đã trải qua một niềm vui tột độ, một cảm giác thích thú. Anh trèo lên giường và nằm cạnh tôi, ngửa mặt lên. Tôi đứng dậy một chút để hôn vào miệng cô ấy và cô ấy kéo tôi bằng vai và con cặc, cho đến khi tôi lên đỉnh. Đó là lần đầu tiên của tôi, nhưng tôi cũng không cần phải nói phải làm gì vào thời điểm đó. Cô ấy dẫn tôi đến cánh cửa nơi tôn nghiêm của cô ấy và tôi bước vào đó chỉ bằng một đòn. Cô ấy nói với tôi, “Không nhanh như vậy, nhảy ra ngoài và quay trở lại từ từ, từ từ.” Tôi đã làm như vậy và cô ấy bắt đầu gầm gừ và gừ gừ khi tôi đi vào cô ấy.