Tôi biết bạn đã hôn Piff. Nếu bạn cắn tôi, không có máu! Tôi nói – bạn đang nói về cái gì vậy? Vì vậy, cô ấy nói – khi Pihu về nhà vào ngày Deepavali, chỉ khi tôi nhìn thấy tình trạng của cô ấy, tôi mới hiểu rằng bạn đã hôn cô ấy. Tôi đã nghe điều đó đêm qua. Tôi đã tìm ra vụ trộm là gì và vấn đề là gì khi tôi sẵn sàng hôn. Tôi vừa nói vừa nói – Mẹ, con luôn sẵn sàng phục vụ mẹ. Điều đó cũng cho con cơ hội được phục vụ con gái của mình. Cô cười nói – anh rể, anh đúng là đồ khốn nạn, mẹ muốn đụ cả hai đứa con gái. Vì vậy, tôi nói với anh ấy.