Gặp lại mối tình đầu với rất nhiều kỷ niệm đẹp

trước khi Rafiq đến, tôi sẽ bị anh trai tôi chudai âm hộ và có thai. Khi nào Jiju sẽ đến Hindustan? Nhân tiện, tôi biết khi nào Rafik sẽ đến, nhưng tôi muốn nói chuyện với Zora và chuyển mọi thứ về phía trước. Zohra- Tere Jiju sẽ đến sau 20 ngày nữa. Đó là lịch trình. Sau đó, bạn cũng nói như vậy – nhân tiện, vợ của bạn Shahnaz sẽ không làm được gì tốt bằng việc uống thuốc hàng tháng! Tôi có thể nói gì đây … Shannaz không muốn có con ngay bây giờ. Zohra- Đầu tiên một đứa trẻ được sinh ra. Tôi nghe nói sáng nay, bạn … Ami đang mong đợi các cháu của mình. Tôi cười và nói – bạn lớn rồi. Đầu tiên bạn sẽ là mẹ của đứa trẻ …