Hàng ngon xin phép được dâng cho quý ngài xơi

Tôi có một trái tim Anh ấy không nói gì cả. Người phục vụ đi lấy kem cho chúng tôi. Chúng tôi ăn kem và rời đi ngay sau khi thanh toán hóa đơn. Bạn gái tôi nói – trước khi chúng ta về nhà, chúng ta cũng đi mua sắm một chút… rồi về nhà thôi. Tôi nói – ok… nhưng bạn làm gì với việc mua sắm của mình bây giờ? Tôi sẽ làm lại vào một ngày nào đó. Hãy đi đến những gì chúng ta muốn làm bây giờ. Hai ngày là quá ngắn đối với chúng tôi. cô ấy đã cười. Tôi nói – vâng, điều này đúng. Phải mất ít nhất một vài ngày để làm cho đúng. Cô ấy nói – không vấn đề gì, bạn sẽ có nó sau hai ngày nữa.