Idol Kaa_Mii xinh quá xem hoài không chán

Người gác cửa cúi đầu. Subhash nói – không có ý nghĩa gì. Người hướng dẫn tiếp tục cúi đầu. Anh ta nói – bây giờ còn ai ở trong biệt thự nữa! Nhân viên hướng dẫn đếm được 3 hoặc 4 tên. Subhash nói: Mọi người đều nhận được phần thưởng ngày hôm nay. Anh ta nói với nhân viên hướng dẫn – Memsar này trông như thế nào? Nhân viên hướng dẫn nhẹ nhàng nói – có vẻ ổn. Subhash kéo tờ giấy và nói – và bây giờ! Nhân viên hướng dẫn nhìn Amita từ trên xuống dưới và nói – nó rất giòn. Subhash nói – hãy mang nó đến khu của bạn ngay bây giờ và nhận phần thưởng của riêng bạn cùng với những người hầu còn lại.