Khám sức khỏe đặc biệt cho các nữ sinh

Tôi đã nói cả hai chúng ta… Nói xong tôi im bặt. Samiksha nói: hai người… hãy nói toàn bộ sự việc. Và sau đó tôi nói – thôi nào, bạn sẽ không thích nói về tất cả những điều này đâu. Anh ấy nói – Jiju, tôi là một nửa gia đình của bạn … tại sao bạn lại giấu tôi tất cả những điều này. Xin vui lòng cho tôi biết tôi đã nói – tốt, nghe này, có lẽ bây giờ bạn không biết. Tất cả chúng tôi đã lên kế hoạch… vào đúng thời điểm tôi quan hệ tình dục với cô ấy và khiến cô ấy có thai. Samiksha bắt đầu cảm thấy tốt hơn sau khi nghe tôi nói về tình dục. Cô ấy muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi cô im bặt.