Khó có thể kiềm chế khi thấy cặp mông bự của cô ấy

Hôm nay sự cứng đầu của anh ấy đã buộc tôi phải thay đổi. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy rằng bằng cách nào đó tôi cũng yêu anh ấy. Hôm nay tôi đã không chung thủy với Akash. Tôi cũng đã nhận anh là chồng của mình. Tôi muốn dành phần đời còn lại của mình mà không bị căng thẳng. Không làm mất thời gian của bạn, tôi sẽ kể cho bạn nghe kết thúc câu chuyện của tôi, mọi thứ trong cuộc sống của tôi giờ đã thay đổi như thế nào và tôi đã hoàn toàn trở thành Akash, con trai của tôi cả về trái tim lẫn tinh thần. Đây là một tháng trước.