Không thể cưỡng lại trước sự cám dỗ của đồng nghiệp nữ

Mặc dù tôi đã lấy lại toàn bộ tiền khách sạn từ công ty. Sau khi đến khách sạn, tôi nói chuyện với Soni với tư cách là vợ của tôi. chúng tôi có một phòng. Tôi đến phòng với anh ta. Vào trong, tôi hỏi – bạn không phiền khi ở cùng phòng với tôi, phải không? Cô ta đã nói không. Tôi nói – OK, sau đó bạn đi và tắm rửa sạch sẽ, vv Tôi sẽ đi theo bạn. Cô ấy đi vào trong với chiếc áo sơ mi của mình và đi lên. Sau đó tôi cũng vào trong và bắt đầu chu du trong khi nghĩ về Soni. Sau khi đi ra, tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta một lần nữa.