Không thể kiềm chế được trước cơ thể nóng bỏng đó

Và tôi đã từng không thường xuyên, vì vậy tôi cảm thấy như vậy. Nhưng điều đó là không thể trước mặt bà tôi. Tôi không biết và cũng không thích poker. Đó là lý do tại sao tôi nhìn mọi người ngồi bên cạnh. Một lúc sau, Sahil đến đó và nói với mẹ – Con đi ra ngoài. Tôi sẽ ở đó trong một phút. Nói rồi ra khỏi phòng. Ngay khi anh ấy bước ra khỏi phòng, chỉ có một trong số những người cô đó nói——anh ấy đi đâu vào giờ muộn thế này. Vì vậy, mẹ của Sahil nói – hãy đi dạo với một người bạn. Cô ơi – anh ấy định uống rượu hay tìm người phụ nữ khác muộn như vậy? Mẹ của Sahil – không…con trai tôi không như vậy. Dì – không sao đâu!