Chẳng hạn như nuôi dưỡng khuynh hướng đồng tính nữ ở con gái tôi, nhưng ngay cả đó cũng sẽ là tình yêu. Nhân loại dường như luôn lặp lại những chu kỳ giống nhau, mọi thứ dường như lặp lại chính nó, Như thể có một trò chơi thức tỉnh bao la, trong đó mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như chúng vẫn luôn diễn ra, cho đến khi ai đó mở mắt ra và thay vì chống lại tiến trình của mọi thứ, sửa đổi nó, thay đổi nó, mỗi lần đi lên. một bước cao hơn của nhận thức. Thức dậy, chỉ cần thức dậy. Số phận đã đặt tôi vào một hoàn cảnh đặc biệt, trong đó tôi hiểu rằng không thể có sự tiến bộ hay tồn tại cho một số người và không phải cho những người khác.