Lạc chốn lầu xanh thưởng thức rượu ngon gái đẹp

Khó làm sạch. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn thời gian và địa điểm và đừng ngạc nhiên hay khó chịu khi đồ đạc bị vấy bẩn, v.v. Khó làm sạch. Hãy ghi nhớ điều này khi chọn thời gian và địa điểm và đừng ngạc nhiên hay khó chịu khi đồ đạc bị vấy bẩn, v.v. Khó làm sạch. > Về độ thâm nhập, có thể nói ở đây thể trạng của chó không bằng người. Vì họ đang đi bằng bốn chân nên cơ hội của họ thậm chí còn ít hơn. Vị trí truyền giáo điển hình nhất trong mối quan hệ nam nữ cũng có thể xảy ra giữa bạn và con chó của bạn. Và tôi nghi ngờ hầu hết phụ nữ chúng ta thích chó hơn.