Loạn luân anh họ và em gái dáng ngon

Vì vậy, đôi khi cả hai chúng tôi đến Balea với lý do trở về nhà của mẹ chúng tôi. Bà của chúng tôi đã qua đời vì vậy thật vô nghĩa khi đến đây bây giờ. Đó là lý do tại sao cả hai chúng tôi thường lấy nhà mẹ làm cái cớ để đến. Một lúc sau, Tuyền đến ngồi cạnh tôi sau khi rửa tay. Tôi hỏi – Tuyền, kế hoạch trước đó là gì? Thế là anh chỉ cười không nói. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng những việc phía trước đã được quyết định, nhưng làm ở đâu thì… còn phải suy nghĩ. Tôi nói với Tuyền – hôm nay bạn đến nhà tôi sau khi ngủ ở Jyoti, tất cả chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ ở nhà tôi.