Đó là những ngày mà hôm nay tôi nhớ lại và không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi cũng bắt đầu quan hệ tình dục với một người anh họ khác tên là Javier và với hai chị em của anh ấy là Ana và Brenda. Javier bằng tuổi tôi, Ana nhỏ hơn tôi một tuổi và Brenda hơn tôi hai tuổi. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về cuộc gặp gỡ của tôi với họ vào một ngày khác. Một hôm, tôi đi học về sớm và đi thẳng vào phòng anh họ Alberto. Không có ai ở nhà nên tôi bắt đầu xem phim khiêu dâm. Ngày này được ghi lại trong tâm trí tôi từng hành động cho những gì tôi sẽ kể cho bạn sau. Bộ phim có tên là “lipps” và trong đó có một anh chàng có thể tự thổi phồng mình.