nhưng không phải vậy, đặc biệt là khi bản thân tôi có chút nghi ngờ về vấn đề này. Nhưng bình tĩnh lại!- Tôi nói với cô ấy với một nụ cười- Bình tĩnh, điều này là bình thường. Đừng lo lắng. Cô cười nhẹ nhưng không nói gì. Xin lỗi nếu tôi hơi kỳ lạ khi bạn hỏi, nhưng, tôi hơi ngạc nhiên. Sự tò mò của bạn là rất tự nhiên, nhưng nó không xảy ra với tôi mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là có? Vâng … vâng chắc chắn, tại sao không? Không có gì sai cả. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi. Ý tôi là, tôi không được khỏe lắm… ồ… làm ơn! Bạn có nghĩ rằng những người trong trường trung học của tôi là tốt hơn so với bạn?